user user0

Általános szerződési feltételek

A BRIKETTMESTER (továbbiakban: „Szolgáltató”)

 1. A brikettmester.hu webáruházat a SZALAI Kft. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
 2. A Szolgáltató cégneve: SZALAI Kft.
 3. A Szolgáltató székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Hegyközség u. 2.
 4. A Szolgáltató adószáma: 11359425-4-20
 5. A Szolgáltató ÁFA csoport adószáma: 17782799-5-20
 6. Cégjegyzék száma: 20 09 063139
 7. Telefon: +36 92 371-065
 8. Folyószámlavezető: OTP Bank
 9. Bankszámlaszám: 11749008-20160254

I. Vásárlás menete, szerződéskötés és feltételei

 1. A webáruházban történő vásárlás esetén az Szolgáltató és a vásárló között adásvételi és szállítási szerződés jön létre, amelyre az Általános szerződési feltételek az irányadóak. A megkötött szerződés írásban foglaltnak, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
   
 2. Megrendelt árunak csak a kosárban szereplő termékek minősülnek. A kosár tartalma mindaddig módosítható, amíg a ’Pénztár’ menüpont alatt a ’Megrendelés’ gombbal nem véglegesíti a vevő a vásárlást. A böngészőben cookie-k használatának engedélyezése szükséges a kosár használatához. A megrendelés véglegesítésével (ráutaló magatartás) Ön elfogadja jelen Szerződés feltételeit.
   
 3. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett termék vagy termékek ellenértékét visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
   
 4. A megrendelés menete: A megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja az adásvételi szerződés feltételeit, amely a megrendelést visszaigazoló e-mail kézhezvételekor jön létre és a megrendelés teljesülésével zárul le. Megrendelését rendszerünk rendelési számmal látja el, és egy automatikus visszaigazolást küld e-mail formájában 24 órán belül. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelési számot. A megrendelése csak ezen rendelési szám megérkezését követően érvényes, amennyiben a Szolgáltató ezt nem teszi meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötelezettség alól, vagyis a vásárlási kötelezettség alól. A Szolgáltató az ügylet során a Vevőt, a Fizető felet, és a Számlázási adatokban megadott Vevőt minden esetben a rendelésszám alapján kapcsolja össze, nem vizsgálja azok jogi, gazdasági kapcsolatát, képviseleti jogosultságát.
   
 5. A vásárlási folyamat során lehetőség van az adatbeviteli hibák javítására, a „Vissza” gombra kattintva. A “Rendelés elküldése” gombra kattintás után a SZÁMLÁZÁSI ADATOK módosítását, a webáruház főoldalának fejlécében található Kapcsolat menüpontban, az AJÁNLATKÉRÉS üzenet részében tudja jelezni felénk, legkésőbb a rendelés elküldését követő nap 13.00 óráig.
   
 6. Vételár: Árainkat minden esetben forintban adjuk meg. A termékek mellett feltüntetett ár a termék vételára, mely tartalmazza a mindenkor aktuális általános forgalmi adót is.
   
 7. A megrendelés kiszállításakor a termék(ek) mellé csatolásra kerül a papír alapú számla.

II. Fizetési módok

A megrendelt termék, vagy termékekről minden esetben számlát állítunk ki, melyet nyomtatott formában csatolunk a megrendelt termék(ek) mellé.

A terméket a BRIKETTMESTER futárszolgálattal szállítja ki. Amennyiben van készleten a rendelt termékből, a szállítási idő 5-8 munkanap. Amennyiben nincs készleten termék, az esetben azonnal tájékoztatjuk a vevőt a késésről.

Fizetés: előre utalással a rendeléskor megadott bankszámlaszámra, vagy utánvéttel a termék kézbesítésekor. Abban az esetben, ha a megrendeléskor az előreutalás / banki utalási mód került kiválasztásra, és a megrendelés elküldését követő 5 naptári napon belül nem történik meg a termék ellenértékének előreutalása, úgy a Felek közt nem jön létre a szerződés, és a megrendelés törlésre kerül.

A szállításért a szolgáltató a következő díjat számolja fel:

 • Szállítás az egész ország területén ingyenes.
 • Utánvételi díj: +5%.

Szállítás csak magyarországi címre lehetséges.

III. Szállítási módok

A webáruházunkból rendelt termék(ek) a Brikettmester futárszolgálattal szállítja ki a megadott címre.

A megadott szállítási cím megközelíthetőségének biztosítása a megrendelő/átvevő feladata.

A házhozszállítás minden esetben kapuig történik.

A kiszállítás csak szilárd útburkolat esetén és a telekhatárig történik. Földes, murvás, kavicsos úton történő kézbesítés nem lehetséges!

A szállítmány lerakodása közterületen, a telekhatáron történik. Egyéb helyre (pl. belső udvarra, emeletre) mozgatása a megrendelő/átvevő feladata.

IV. Az Eladó és Vevő jogai és kötelezettségei (elállási jog)

 1. A webáruház vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül lehet gyakorolni közvetlenül a kereskedőnél. Nem alkalmazható az elállási jog olyan termékekre, mely a természeténél fogva nem visszaszolgáltatható. Az elállási jog indoklás nélkül gyakorolható, és csak abban az esetben, ha az árut sértetlenül juttatja vissza. A sértetlenséget nem zárja ki a felbontott külső csomagolás.
 2. Elállási szándékát az alábbi formák bármelyikén: postai úton és e-mailben is kifejezheti, illetve jelezheti részünkre. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát 8 munkanapon belül vagy a 8. munkanapon elküldi. Megrendelésének leadását követő, de még annak a futárszolgálathoz való eljuttatását megelőzően költségmentesen elállhat a megrendelésétől.
 3. Kézhezvételi időpontra a rendelés másnapján, vagy az azt követő napon kerül sor.
 4. Kiszállítás esetén a sérülésmentes terméket hiánytalan csomagolásban saját költségén visszaküldheti a Szolgáltató címére, egyben ügyfélszolgálatára. A cserének vagy pénz visszafizetésnek feltétele az eredeti számla (vagy annak másolatának) megléte, és visszaküldése. Ebben az esetben a Szolgáltató a kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszaszolgáltatást követő 30 (harminc) napon belül visszatéríti. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
 5. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek a vevőt terhelik.
 6. A vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés jóváhagyása részéről ajánlattételnek minősül, melyhez kötve van. Vevő a rendelésének jóváhagyásával elfogadja a Szolgáltató általános szerződési feltételeit, és adatkezelési szabályzatát. A szerződési feltételek be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.
 7. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, ill. telefonon történik, az alábbi elérhetőségünkön: toth.alexandra@szalaifa.hu; +36 70 943 2674
 8. A megrendelés teljesítésébe a honlap üzemeltetője teljesítési segédet bevonhat.

V. A termék kicserélése

 1. Azon esetekben, ha a megrendelt termék hibás, vagy a szállítás során sérült meg, a Szolgáltató azt 10 munkanapon belül kicseréli. Ha a kicserélendő termék nincs raktáron, vagy a vevő nem kívánja igénybe venni ezt a lehetőséget, akkor a termék teljes vételárát visszatérítjük.
 2. A Szolgáltató szavatossági felelősségére a Ptk-ban és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet utasításai az irányadóak – a jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető, nem szükséges a garancia érvényesítéséhez a vásárláskor kapott számla vagy annak másolata, önmagában a garanciajegy is elegendő. A jótállás időtartama alatt a Szolgáltató csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

VI. A felelősség korlátozása

 1. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy weboldalán (www.brikettmester.hu) megjelenő adatok (termékek ára, mennyisége, leírása, képe stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
 2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
 3. A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, ennek ellenére a weboldalunkon előfordulhatnak tartalmi és technikai hibák. Felelősségünk az alábbiak szerint kizárt bármilyen technikai eszköz meghibásodásánál, internetes hálózatban történő fennakadások esetén, melyek akadályozzák a webáruház rendeltetésszerű működését, használatát.

VII. Panasz ügyintézés

 1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, elektronikus levelezési cím megegyezik a webáruház ügyfélszolgálati címével.
 2. A vevő panaszát írásban jelentheti be az ügyfélszolgálaton.
 3. A webáruház a szóbeli panaszt kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja, egyebekben pedig a 4. pont szerint jár el.
 4. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) panaszt a webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a webáruház egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a webáruház csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

VIII. Szerzői jogok

A weboldalainkon használt grafikai megoldások és szoftverek szerzői jogvédelem alatt állnak. Oldalunk tartalmi, illetve grafikai elemeinek felhasználása csak az oldalakat üzemeltető Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

IX. A tárhely-szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Webmark Europe Kft.

A szolgáltató székhelye: H-8900, Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 7. 3/10.

A szolgáltató postacíme: H-8900, Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 7. 3/10.

A szolgáltató adószáma: 23486430-2-20

A szolgáltató cégjegyzék száma: 20 09 071902

X. A felelősség korlátozása

 1. A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.
 2. Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:- Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása. – Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

XI. Felhasználási feltételek elfogadása

A Webáruház használatával vevő kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.